Euro Solutions Time SRL

Înapoi

Vanzare terenuri Slobozia, jud. Ialomita

Subscrisa EVOINSOL S.P.R.L., in calitate de lichidator judiciar al EURO SOLUTIONS TIME S.R.L - societate in faliment, in bankruptcy, en faillite, in dosarul nr. 46675/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII Civila, in conformitate cu votul creditorilor consemnat in procesul verbal al Adunarii creditorilor din data de 05.07.2018,
Anunta valorificarea in bloc a activului debitoarei format din:
1. Teren nr. cad. 1715/3, CF 30140 in suprafata de 6.000 mp situat in Slobozia, Tarla 369/4, Parcela 3, judet Ialomita
2. Teren nr. cad. 30130/, CF 30130 in suprafata de 5.799 mp situat in Slobozia, Tarla 369/4, Parcela 3, judet Ialomita
prin metoda vanzarii prin negociere directa in conditiile art. 118 din Legea nr. 85/2006, respectiv cu pasi de supraofertare, sub rezerva ca oferta de vanzare prin negociere directa va fi supusa aprobării Adunarii Creditorilor.

Pretul de pornire al negocierii directe este de 109.561,50 euro, exclusiv TVA (aplicabil in conditiile reglementarilor legale in vigoare la data vanzarii), reprezentand 90% din valoarea de piata conform Rapoartelor de evaluare intocmite in cauza.

Orice oferta pentru imobilul sus mentionat se comunica lichidatorului judiciar la sediul sau din Bucuresti, sector 6, bl. Ghencea 134, pe email la adresa office@evoinsol.ro sau fax 021.413.25.43. Ofertele astfel primite vor fi comunicate creditorilor prin convocarea Adunari generale a creditorilor in termen maxim de 20 de zile de la primire.

Toate conditiile de participare la licitatie si conditiile de adjudecare se regasesc in caietul de sarcini care poate fi procurat de la sediul lichidatorului judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 1.000 lei, exclusiv TVA.

Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. tel 021.413.25.43, e-mail: office@evoinsol.ro.

 

 

Vanzare terenuri Slobozia, jud. Ialomita
Evoinsol Bd. Ghencea 134, et. 1, ap. 58
sector 6, București
Tel: 021 413 4291
Fax: 021 413 2543
office@evoinsol.ro

© Copyright 2017 Evoinsol SRL. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel