CrastyFood SRL

Înapoi

Vanzare terenuri Andrășești - Ialomița

Subscrisa EVOINSOL SPRL, in calitate de lichidator judiciar al debitorului CRASTYFOOD S.R.L., reprezentata legal prin Cristian Isabela, desemnata prin Sentinta comerciala nr. 3915 din data de 27.03.2012 in dosarul mai sus indicat,
in calitate de lichidator judiciar al CRASTYFOOD S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Caporal Misca Petre , bl. M13, sc. 1, et. 3,ap. 15, sector 5, CUI: 18029891, inmatriculata sub nr. J40/17076/2005,
organizeaza, incepand cu ora 11:00 din data de 18.02.2020 la sediul său din Bucuresti, Bd. Ghencea, nr. 134, et. 1, ap. 58, sector 6, licitatii publice deschise cu strigare pentru valorificarea activului debitoarei CRASTYFOOD S.R.L.
Activul care face obiectul licitatiei de valorificare este compus din:
Pentru lotul 7 - teren intravilan, în suprafață de 6.890 mp, și construcțiile edificate pe acesta, C1, în suprafață construită la sol și desfășurată de 84 mp, și C2 în suprafață construită la sol și desfășurată de 76 mp, cu o suprafață totală construită de 160 mp, situat în comuna Andrășești, județul Ialomița, înscris în CF nr. 20050 a localității Andrășești, cu nr. cadastral 20050 la prețul de pornire al licitatiei de 4.000,00 EUR (exclusiv TVA), conform aprobarii creditorilor din data de 16.12.2019.

Descrierea activului, detalii despre situatia juridica a activului sunt cuprinse in caietul de sarcini.
Toate conditiile de participare la licitatie si conditiile de adjudecare se regasesc in caietul de sarcini care poate fi procurat de la sediul lichidatorului judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 500 lei, exclusiv TVA.
Persoanele care doresc sa se inscrie la licitatie au obligatia de a depune garantia de participare la licitatie de minim 10% din pretul de pornire al licitatiei, precum si obligatia de a procura caietul de sarcini.
Inscrierile la licitație se pot face pana in cel mai târziu cu 24 ore (o zi lucratoare) înainte de data stabilită pentru desfăşurarea licitaţiei (zilele de marti ora 11), intentia de participare la licitatie, impreuna cu toate documentele mentionate in caietul de sarcini, urmand a fi depuse deodata la sediul EVOINSOL SPRL. Nedepunerea tuturor documentelor in termenul mentionat anterior conduce la pierderea dreptului de a participa la licitatie.
Toate persoanele interesate in achizitionarea bunului care face obiectul licitatiei sunt invitate sa se inscriere la licitatie.
Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. tel 021.413.25.43, e-mail: office@evoinsol.ro.
EVOINSOL SPRL
LICHIDATOR JUDICIAR al
CRASTYFOOD S.R.L.

Vanzare terenuri Andrășești - Ialomița
Evoinsol Bd. Ghencea 134, et. 1, ap. 58
sector 6, București
Tel: 021 413 4291
Fax: 021 413 2543
office@evoinsol.ro

© Copyright 2017 Evoinsol SRL. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel