Master House Grup SRL

Înapoi

Vanzare teren Bucsani, Giurgiu

S.C. MASTER HOUSE GRUP S.R.L. - societate în faliment, prin EVOINSOL SPRL desemnat lichidator judiciar prin Sentința Civilă nr. 8846 din data 23.11.2011 în dosarul nr. 48820/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a VII-a Civilă, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a imobilului reprezentând teren intravilan cu destinatia curti constructii situat în localitatea Bucșani, județ Giurgiu, înscris în Cartea Funciară nr. 30952 Bucșani (nr. CF vechi:153/N) în suprafață de 65.885 mp, număr cadastral 516 împreună cu un număr de 19 clădiri edificate pe acesta înscrise sub numerele cadastrale 516-C1 până la 516-C19, toate aparținând societății debitoare în data de 04.11.2022 ora 1200 la prețul de 396.030 lei + TVA aplicabil conform normelor în vigoare, reprezentând 100% din valoarea estimată prin raportul de evaluare întocmit în cauză. 

Menționăm faptul că toate clădirile (grajduri, magazine, filtru+centrală termică, silozuri, depozit cenușă, depozit combustibil, post trafo, stație
hidrofoare, clădire pază, platformă betonată, coș centrală) menționate în Cartea Funciară nr. 30952 Bucșani sunt în stare avansată de degradare. În situația în care mijlocul de transport nu va fi adjudecat, licitația publică se va relua în fiecare zi de joi ora 1200 la sediul lichidatorului judiciar până la adjudecare.

Licitația publică cu strigare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar EVOINSOL SPRL situat in București, b-dul Ghencea, nr. 134, etaj 1, ap. 58, sector 6, (vis-à-vis de Stadionul Steaua, Centrul de mobila ELITE, etaj 1). Caietul de sarcini poate fi achiziționat contra cost de la sediul
lichidatorului judiciar EVOINSOL SPRL indicat mai sus. Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 021.413.25.43, 0754.022.884.

Vanzare teren Bucsani, Giurgiu
Evoinsol Bd. Ghencea 134, et. 1, ap. 58
sector 6, București
Tel: 021 413 4291
Fax: 021 413 2543
office@evoinsol.ro

© Copyright 2017 Evoinsol SRL. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel