Lavi Grup SRL

Înapoi

Vanzare imobile Bucuresti

S.C. LAVI GRUP S.R.L. - societate in faliment, prin lichidator judiciar EVOINSOL SPRL, anunta vanzarea prin licitatie publica deschisa ascendenta cu strigare a bunurilor imobile situate in Mun. Bucuresti, Str. Tiparnitei nr. 108, sector 5 (teren intravilan, lot. nr. 5 in suprafata de 231 mp, identificat cu nr. cadastral 226476, intabulat in CF 226476, nr. postal 108E, impreuna cu cota-parte de proprietate asupra terenului, lot nr. 8 cu destinatia drum de acces, in suprafata de aprox. 44,67 mp, la pretul de 12.128 Euro, fara TVA; teren intravilan, lot. nr. 6 in suprafata de 231 mp, identificat cu nr. cadastral 226477 intabulat in CF 226477, nr. postal 108F, impreuna cu cota-parte de proprietate asupra terenului, lot nr. 8 cu destinatia drum de acces, in suprafata de aprox. 44,67 mp, la pretul de 12.128 Euro, fara TVA; teren intravilan, lot. nr. 7 in suprafata de 800 mp, identificat cu nr. cadastral 226478 intabulat in CF 226478, nr. postal 108G, impreuna cu cota-parte de proprietate asupra terenului, lot nr. 8 cu destinatia drum de acces, in suprafata de aprox. 44,67 mp, la pretul de 27.028 Euro, fara TVA) si vanzarea in bloc a bunurilor mobile (mijloace fixe si obiecte de inventar reprezentand mobilier gradinita, aparatura electronica etc.), la pretul total de 2.411 Ron, fara TVA;
Licitatiile publice deschise cu strigare pentru bunurile scoase la vanzare, se vor organiza incepand cu data de 30.01.2018, ora 1300, la sediul lichidatorului judiciar din B-dul Ghencea nr. 134, etaj 1, ap. 58, sector 6, Bucuresti. (vis-à-vis de Stadionul Steaua, Centrul de mobila ELITE, etaj 1).
In situatia in care bunurile nu vor fi adjudecate la termenul initial stabilit pentru licitatie, sedintele de licitatie se vor relua saptamanal, in zilele de marti, ora 1300.
Garantia de participare la licitatia publica este in cuantum de 10% din pretul de pornire la vanzare pentru bunurile pentru care se liciteaza (suma platita in lei, la cursul BNR din data platii), aceasta urmand a fi achitata in contul de insolventa al societatii debitoare indicat in caietul de sarcini, cel mai tarziu cu 24h inainte de data si ora stabilita pentru licitatie.
Caietul de sarcini poate fi achizitionat, contra cost, de la sediul lichidatorului judiciar in zilele de luni-vineri, intre orele 900-1700 si reprezinta o conditie obligatorie pentru participarea la licitatie.
Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0214134291 sau la e-mail: office@evoinsol.ro.

Vanzare imobile Bucuresti
Evoinsol Bd. Ghencea 134, et. 1, ap. 58
sector 6, București
Tel: 021 413 4291
Fax: 021 413 2543
office@evoinsol.ro

© Copyright 2017 Evoinsol SRL. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel