Energo Mineral SA

Înapoi

Teren extravilan 10.189 mp Hasdat, jud. Hunedoara

ENERGO MINERAL SA - societate in faliment, reprezentata prin lichidator judiciar Evoinsol SPRL, anunta vanzarea prin licitatie publica deschisa ascendenta cu strigare a bunului imobil aflat in patrimoniul societatii: teren extravilan - categoria de folosinta arabil, situat in Loc. Hasdat, Jud. Hunedoara, in suprafata de 10.189 mp, inregistrat in CF nr. 73904 Hunedoara, nr. cadastral 73904, avand nr. parcela 3671/31, tarla 187, la pretul de 11.846 Euro (exclusiv TVA);
Licitatiile publice deschise cu strigare se vor organiza incepand cu data de 09.02.2023, ora 1300 la sediul lichidatorului judiciar din B-dul Ghencea nr. 134, etaj 1, ap. 58, sector 6, Bucuresti. (vis-à-vis de Stadionul Steaua, Centrul de mobila ELITE, etaj 1).
In situatia in care imobilul nu va fi adjudecat la termenul initial stabilit pentru licitatie, sedintele de licitatie se vor relua saptamanal, in zilele de miercuri, la ora indicata.
Garantia de participare la licitatia publica este in cuantum de 10% din pretul de pornire la vanzare pentru bunul pentru care se liciteaza (suma platita in lei, la cursul BNR din data platii), aceasta urmand a fi achitata in contul de insolventa al societatii debitoare indicat in caietul de sarcini, cel mai tarziu cu 24h inainte de data si ora stabilita pentru licitatie.
Caietul de sarcini poate fi achizitionat, contra cost, de la sediul lichidatorului judiciar in zilele de luni-vineri, intre orele 900-1700 si reprezinta o conditie obligatorie pentru participarea la licitatie.
Inscrierea la licitatie se poate face, cel mai tarziu, cu 24h (lucratoare) inainte de data si ora stabilita pentru desfasurarea licitatiei (zilele de miercuri), la orele indicate, la sediul lichidatorului judiciar, termen pana la care se depune documentatia completa necesara participarii la licitatie, mentionata in caietul de sarcini. Nedepunerea tuturor documentelor in termenul mentionat conduce la pierderea dreptului de a participa la licitatiile organizate.
Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0214134291 sau la e-mail: office@evoinsol.ro.

Teren extravilan 10.189 mp Hasdat, jud. Hunedoara
Evoinsol Bd. Ghencea 134, et. 1, ap. 58
sector 6, București
Tel: 021 413 4291
Fax: 021 413 2543
office@evoinsol.ro

© Copyright 2017 Evoinsol SRL. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel