Fluid International SRL

Înapoi

Stoc de marfa - obiecte design interior


Subscrisa EVOINSOL SPRL, in calitate de lichidator judiciar al debitorului FLUID INTERNATIONAL SRL, reprezentata legal prin Cristian Isabela si Oprea Victorita, desemnata prin Sentinta Civila nr. 1106/26.02.2019 in dosarul 12817/3/2014, in calitate de lichidator judiciar al FLUID INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. Timisului nr. 45, sector 1, CUI: 5621920, inmatriculata sub nr. J40/7912/1994, organizeaza, incepand cu ora 11:00 din data de 19.08.2022 la sediul său din Bucuresti, Bd. Ghencea, nr. 134, et. 1, ap. 58, sector 6, licitatii publice deschise cu strigare pentru valorificarea activelor mobile ale debitoarei FLUID INTERNATIONAL SRL.
Activele care face obiectul licitatiei de valorificare sunt compuse din
Stoc de marfa-obiecte design interior - pornind de la pretul de 3.000 lei + TVA;

reprezentand 95% din pretul estimat prin rapotul de evaluare, conform aprobarii creditorilor din data de 25.03.2022.

In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua pana la valorificare in aceasi locatie in urmatoarele zile: 26.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022, 16.09.2022, 23.09.2022, 30.09.2022, 07.10.2022.
Descrierea activelor, toate conditiile de participare la licitatie si conditiile de adjudecare se regasesc in caietul de sarcini care poate fi procurat de la sediul lichidatorului judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 100 lei, exclusiv TVA.

Persoanele care doresc sa se inscrie la licitatie au obligatia de a depune garantia de participare la licitatie de minim 10% din pretul de pornire al licitatiei, precum si obligatia de a procura caietul de sarcini.

Inscrierile la licitație se pot face pana in cel mai târziu cu 24 ore (o zi lucratoare) înainte de data stabilită pentru desfăşurarea licitaţiei, intentia de participare la licitatie, impreuna cu toate documentele mentionate in caietul de sarcini, urmand a fi depuse deodata la sediul EVOINSOL SPRL. Nedepunerea tuturor documentelor in termenul mentionat anterior conduce la pierderea dreptului de a participa la licitatie.
Toate persoanele interesate in achizitionarea bunului care face obiectul licitatiei sunt invitate sa se inscriere la licitatie.
Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. tel 021.413.25.43, e-mail: office@evoinsol.ro.
EVOINSOL SPRL
LICHIDATOR JUDICIAR al
FLUID INTERNATIONAL S.R.L.

 

Stoc de marfa - obiecte design interior
Evoinsol Bd. Ghencea 134, et. 1, ap. 58
sector 6, București
Tel: 021 413 4291
Fax: 021 413 2543
office@evoinsol.ro

© Copyright 2017 Evoinsol SRL. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel