Medical Advanced Technologies SRL

Înapoi

Bunuri mobile si mijloace de transport

SC MEDICAL ADVANCED TECHNOLOGIES SRL - societate in faliment, prin lichidator judiciar EVOINSOL SPRL desemnat in dosarul nr. 3012/3/2008 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a bunurilor mobile apartinand societatii debitoare reprezentand mijloace fixe, obiecte de inventar si mijloace de transport in data de 23.07.2019 ora 1500 la pretul de 5.543 Euro +TVA (reprezentand 40 % din valoarea stabilita prin evaluare). In situatia in care bunurile mobile nu vor fi adjudecate, licitatia publica se va relua in fiecare zi de marti ora 1500, la sediul lichidatorului judiciar pana la adjudecare.
Licitatia publica cu strigare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Evoinsol SPRL situat in Bucuresti, b-dul Ghencea nr. 134, etaj 1, ap. 58, sector 6, (vis-à-vis de Stadionul Steaua, Centrul de mobila ELITE, etaj 1).
Caietele de sarcini pot fi achizitionate contra cost de la sediul lichidatorului judiciar Evoinsol SPRL indicat mai sus, in zilele de luni pana vineri, intre orele 900 - 1700.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 021.413.42.91 sau email: office@evoinsol.ro

Bunuri mobile si mijloace de transport
Evoinsol Bd. Ghencea 134, et. 1, ap. 58
sector 6, București
Tel: 021 413 4291
Fax: 021 413 2543
office@evoinsol.ro

© Copyright 2017 Evoinsol SRL. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel