Ivet Comprod SRL

Înapoi

Apartament 4 camere Compozitorilor

S.C. IVET COMPROD S.R.L. - societate in faliment, prin lichidator judiciar EVOINSOL SPRL desemnat in dosarul nr. 4616/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, a bunului imobil - Apartament nr. 81, format din 4 camere si dependinte (cu o suprafata utila de 80,83 m.p.) situat pe Aleea Compozitorilor nr. 6A, bl.822, sc.B, et.9, Sector 6 Bucuresti, apartinand S.C. IVET COMPROD SRL, in data de 11.08.2020 ora 1200 , pornind de la pretul stabilit prin raportul de evaluare si aprobat de catre adunarea creditorilor de 80.800 Euro (scutit de TVA).
In situatia in care bunul imobil nu va fi adjudecat, licitatia publica se va relua pana la adjudecare in fiecare zi de marti ora 1500 la sediul lichidatorului judiciar EVOINSOL SPRL situat in Bucuresti, b-dul Ghencea nr. 134, etaj 1, ap. 58, sector 6, (vis-à-vis de Stadionul Steaua, Centrul de mobila ELITE, etaj 1).
Caietul de sarcini poate fi achizitionat contra cost de la sediul lichidatorului judiciar EVOINSOL SPRL indicat mai sus, in zilele de luni pana vineri, intre orele 900 - 1700.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel/fax: 021/413.25.43 si email: office@evoinsol.ro

Apartament 4 camere Compozitorilor
Evoinsol Bd. Ghencea 134, et. 1, ap. 58
sector 6, București
Tel: 021 413 4291
Fax: 021 413 2543
office@evoinsol.ro

© Copyright 2017 Evoinsol SRL. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel